Звіт

Літньої біологічної практики

Рішельєвського ліцею – 2015

 

Літня біологічна практика (далі ЛБПРЛ) 2015 року проходила у Черкаській області з 04 по 17 липня 2015 року.

ЛБПРЛ була поділена на три стоянки, вибір яких включав в себе різноманітність біотопів, рельєфу та особливостями гідрологічного режиму річки:

1-ша з 05 по 07 липня 2015 року на відстані 2 кілометри від села Лозівок Черкаського району Черкаської області на правому березі річки Дніпро;

2-га з 09 по 12 липня 2015 року на відстані 3 кілометри від села Пекарі Канівського району Черкаської області на правому березі річки Дніпро;

3-тя з 14 по 17 липня 2015 року на території Канівської ГЕС (лівий берег річки Дніпро). 08.07 та 13.07 – були здійснені переходи між стоянками.

За організацію та проведення ЛБПРЛ відповідав вчитель біології вищої категорії Топоренко В.С., за організацію наукової роботи відповідав кандидат біологічних наук РадіоновД.Б..

 

Чорні футболки

Виступи команд

 

В практиці приймали участь 56 учнів Рішельєвського ліцею, які вибрали собі наукові напрямки: орнітологія, зоологія безхребетних та гідробіологія.

Підчас ЛБПРЛ було здійснено:

- Надання учням основних теоретичних понять з орнітології, зоології безхребетних та гідробіології;

- Придбання знань, вмінь та навичок по збору біоматеріалу для досліджень;

- Освоєння методик роботи з обладнанням;

- Вивчення видового складу та розподіл чисельності і густоти об’єктів, які досліджуються;

- Порівняльний аналіз трьох стоянок та виявлення факторів, які впливають на різноманітність видового складу.

В рамках дослідження з орнітології було проведено кольцування птахів, спостереження за колонією ластівок-береговушок (1-ша стоянка), бакланів(2-га стоянка). Були виявлені види, занесені до Червоної книги України: орлан-білохвіст, чорний коршун, орел-карлик.

 

Дослідження зоологів

Мальовниче безхребетне

 

В рамках дослідження з зоології безхребетних був проведений біомоніторинг трьох стоянок з використанням видів – біоіндикаторів. Проаналізований видовий склад в залежності від швидкості течії та ґрунту.

В рамках дослідження з гідробіології був вивчений видовий склад іхтіофауни, вивчалась кормова база риб по наповнюваності кишечника та складу харчового комка. Вивчались екто- та ендопаразити. Були виявлені види, занесені до Червоної книги України: синець звичайний.

 

Команда гідробіологів

Гідробіологічні дослідження

Колонія ластівок-береговушок

Робота зоологів

 

Дослідження проходили під керівництвом співробітників ОНУ ім. І.І. Мечникова, Інституту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України та Українського науково-дослідного протичумного інститутуім. І.І. Мечникова.

Також були проведені заняття по метеорології, гідрології , картографії та практикум з психології.

 

Знахідка зоологів

Дослідження зоологів

 

З учнями були проведені круглі столи на теми: «Натовп та колектив», «Навіщо ми брешемо?», «Свобода та незалежність», інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» та традиційний для ЛБПРЛ літературний вечір. Серед спортивно-масових змагань були: «Козацькі розваги», «Квест», «Зелений пішак» (шаховий турнір),  «Зрозумій мене» та інші змагання.

 

Гра в шахи

Що? Де? Коли?

 

На протязі практики були відвідані Канівській природний заповідник, де ліцеїсти побачили демонстраційний вулик з бджолами, експозиції музею заповідника та пройшли по екологічній стежці, а також меморіальний комплекс на Тарасовій горі, музей Т.Г. Шевченка та хатинку-музей «Світлиця».

 

Шлях на Тарасову гору

Тарасова гора

 

По матеріалам ЛБПРЛ-2015 будуть представлені роботи в секціях МАН і олімпіади з екології. В 2016 році планується проведення ЛБПРЛ в Закарпатській області.

 

Закриття

 

Назад до сторінки ЛБПРЛ-2015